Μηχανουργείο Δαμαβολίτη

Βρίσκεστε εδώ: Home Παρεχόμενες Υπηρεσίες Διασκευές οχημάτων (φορτηγών και εκμαθημένων)

Διασκευές οχημάτων (φορτηγών και εκμαθημένων)

Διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία, έχουμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό και μπορούμε να αναλάβουμε υπεύθυνα την διασκευή οχημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,    με την καθοδήγηση και εποπτεία έμπειρων μηχανολόγων μηχανικών.

Τέτοιες εργασίες είναι η προσθήκη, αφαίρεση και αντικατάσταση αξόνων, καθώς και επιβράχυνση μεταξονίων σε φορτηγά και επικαθήμενα οχήματα.
Όμοιες εργασίες είναι η επιβράχυνση και η μεταφορά φορείου αξόνων, η τοποθέτηση ειδικών βάσεων για την μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων (containers), η διασκευή και προσαρμογή αρθρωτών (σπαστών) οχημάτων και συναφείς εργασίες μετατροπών.

call us

Αποστολή email ή καλέστε μας στο (+30) 2810.258449